Participants

Các đối tác phía Đức

Trung tâm Hàng không Vũ trụ - Trung tâm Quan trắc Trái đất

Trung tâm Quan trắc Trái đất (EOC) – bao gồm Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) và Viện Công nghệ Viễn thám (IMF) – là viện chủ chốt trong các hoạt động quan trắc trái đất của DLR.
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cung cấp các dịch vụ dựa trên dữ liệu quan sát trái đất từ máy bay và vệ tinh. Các kết quả của nhiệm vụ này hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng môi trường và khoa học địa cầu cũng như các khách hàng thương mại và các nhu cầu an ninh dân sự. Các dự án nghiên cứu tập trung phát triển các phương pháp để tạo ra các sản phẩm dữ liệu theo yêu cầu cũng như đồng bộ hóa dữ liệu trong các mô hình. Các lĩnh vực ứng dụng chính là sử dụng đất, môi trường, an ninh dân sự, khí hậu và khí quyển và hệ thống thông tin địa lý.

Liên hệ:

Ts. Felix Bachofer
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Trung tâm Quan trắc Trái đất (EOC)
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD)
Oberpfaffenhofen
82234 Weßling
Phone: +49 8153 28-3183
www.dlr.de/eoc/en